งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

พัฒนาอาจารย์ – บุคลากร

ทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น | รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

ทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2560

การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ