งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม
คุณธิดารัตน์ กันยะติ อีเมล์ interscicu@gmail.com โทร. 02-2185056

Yoshida Scholarship Foundation 

APRU Virtual Exchange Program 

Students can take ONE or TWO courses within a single VSE Season. Interested students can visit website https://www.inter.chula.ac.th/.../student-mobility.../... to observe any internal instructions and visit https://vse.apru.org/s22122/ to check the course offering from the APRU member universities participating in the current VSE Season.

 • Application Guideline

 • Forms

  • Application Form | 

  • Field of Study and Study Program | 

  • Certificate of Enrollment | 

  • Application Procedure for Double Master's Degree Program | 

  • Outline | 

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร DDP ของ Nagaoka University of Technology 

■ The graduate school of Engineering at Nagaoka University of Technology offers the Double Degree Program to the students from the partner university based on the Agreement for the Double Degree Program with its partner university. Students admitted under this agreement receive the privilege of enrolling in both universities and earning double Master’s degrees, one from each university, under the supervision of faculty members from both universities. The following describes the application procedure for this program in Academic Year 2022 (April Enrollment).

■ Please submit the following documents to Division of International Affairs by October 14th, 2022. (Please be aware that the original documents must arrive at Division of International Affairs by October 14th, 2022. If we do not receive the documents by the deadline, we will not accept your application.)

■ Other important dates are as followed:

October 19th (Wednesday) to November 16th (Wednesday) Document screening and interview screening by majors wishing to transfer students

December 5th (Monday) Deliberation and approval by the Academic Affairs Committee

December 7th (Wednesday) faculty meeting

December 8th (Thursday) Announcement of results (International Affairs Section will contact applicants)

After the results are announced, the International Affairs Section will contact the successful applicants regarding the application for a Certificate of Eligibility and admission procedures.

 • Outline |DOWNLOAD 

 • Forms

  • Application Form |DOWNLOAD 

  • Field of Study and Study Program |DOWNLOAD  

  • Certificate of Enrollment |DOWNLOAD  

  • Application Procedure for Double Master's Degree Program |DOWNLOAD   

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร DDP ของ Niigata University 

Admission

■ Overseas applicants who are already studying at our partner institutions are eligible for applying for the double degree program (DDP) at Niigata University. They are required to be simultaneously enrolled at both institutions during their participation in the double degree program.

■ Successful double degree program begins by collaborative research activities of faculty members of Niigata University and the partner institutions, as students need to study and conduct research at both institutions in order to receive double degrees.

■ Admission consideration shall be given based on a review of required documents and an interview.

Major Changes on the Admission Policy and Application Documents

The following changes on admission policy and required application documents have taken effect from 2022 admissions.
There are two admission options:
(1) DDP admission with some traveling expenses support from Niigata University
(2) DDP admission without any traveling expenses support from Niigata University
Original score report of either TOEFL, TOEIC Listening and Reading, or IELTS Academic test taken within the last three years is required at the time of application with other documents

Form Download

 • Application Guidebook  |DOWNLOAD   
 • Application Form  |DOWNLOAD   
 • Study and Research Plan Form  |DOWNLOAD   

For more information are now available at the following site:

https://www.gs.niigata-u.ac.jp/~gsweb/gs/english/about/index.html#bottom

ทุน MEXT scholarship (Tokyo University of Science)

ทุน MEXT scholarship (Tokyo University of Science)
Department of Global Fire Science and Technology ของ Tokyo University of Science
รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อพร้อมทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น (MEXT Scholarship)
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร Department of Global Fire Science and Technology, Graduate School of Science and Technology จำนวน 4 ทุน

รายละเอียดทุน
     1. ต้องเป็นนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ไทย เวียดนาม และบังคลาเทศ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารที่ระบุ
     2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วย
          2.1 ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ปี
          2.2 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน 144,000 เยน (ประมาณ 1,300 USD)
     3. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม พ.ศ.2565

นิสิตที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://gcoe.tus-fire.com/eng/ffsa/?page_id=6144
และส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมายังอีเมล์ interscicu@gmail.com ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  
นิสิตจะต้องดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง ZOOM กับคณะกรรมการจาก Department of Global Fire Science and Technology, Tokyo University of Science วันที่ 7 หรือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ทุน MEXT scholarship ภายใต้โครงการ “The International Priority Graduate Programs(PGP)Advanced Graduate Courses for International Students”

Niigata University รับสมัครนิสิตจุฬาฯ เพื่อรับทุน MEXT scholarship ภายใต้โครงการ “The International Priority Graduate Programs(PGP)Advanced Graduate Courses for International Students”  สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้าน Science and Technology  จำนวน 1 ทุน โดยมีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อในเดือนตุลาคม 2564 
สาขาที่รับสมัคร ประกอบด้วย
     1.  Advanced Materials Science and Technology
     2.  Electrical and Information Engineering
     3.  Environmental Science and Technology

นิสิตสามารถดูข้อมูลงานวิจัยและหัวข้อวิจัยของแต่ละสาขาได้ที่
เว็บไซต์  https://www.gs.niigata-u.ac.jp/~gsweb/en/program/index.html 
และดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเอกสารแบบฟอร์มการสมัคร ได้จากเว็บไซต์ 
https://www.gs.niigata-u.ac.jp/~gsweb/admission/eq_april.html#p4

นิสิตที่สนใจ ให้กรอกใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารการสมัคร มายังอีเมล์ interscicu@gmail.com ภายในวันที่ 12 มกราคม 2564 
ทั้งนี้ จะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยก่อนส่งรายชื่อให้ Niigata University พิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

 • Application Guideline | 

 • Reference About Management of Social Innovation Engineering Course  | 

 • Forms

  • Application Form | 

  • Example Application  | 

  • Field of Study and Research Plan |

  • Health Examination(Certificate of Health) | 

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น (MEXT Scholarship)

Department of Global Fire Science and Technology ของ Tokyo University of Science
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อพร้อมทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น
(MEXT Scholarship)
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร Department of Global Fire Science and Technology, Graduate School of Science and Technology จำนวน 4 ทุน  

รายละเอียดทุน
1. ต้องเป็นนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ไทย เวียดนาม และบังคลาเทศ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารที่ระบุ
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วย
2.1 ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ปี
2.2 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน 144,000 เยน (ประมาณ 1,300 USD)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม พ.ศ.256

นิสิตที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
"Introduction" and "List of Research Areas and Faculty Members"
https://www.tus.ac.jp/en/grad/riko/kasai.html
On the other hand, we organize Center for Fire Science and Technology. You can check the outline of the center in the following website.
https://gcoe.tus-fire.com/about/
และส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมายังอีเมล์ interscicu@gmail.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 
นิสิตจะต้องดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง ZOOM กับคณะกรรมการจาก Department of Global Fire Science and Technology, Tokyo University of Science จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Meiji University 

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
ช่วง Fall Semester (เดือนกันยายน-กุมภาพันธ์) ของปีการศึกษา 2564
ผู้สมัครจะต้องเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาเท่านั้น
นิสิตที่สนใจจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาโดยตรงไปที่ Meiji University ตามที่อยู่ที่ระบุในเอกสารแนบ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566

ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

ทุนนิสิตแลกเปลี่ยนจากคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นผู้ช่วยวิจัยใน Kansai University ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป หรือนิสิตระดับปริญญาโทและเอก จำนวนทั้งสิ้น 5 คน
หน้าที่ : ผู้ช่วยวิจัยทางด้าน Materials Science, Applied Chemistry, Bio-related Chemistry,  Life Science และ Biotechnology
สถานที่ : Department of Chemistry & Materials Engineering หรือ Department of Life Science and Biotechnology, Kansai University
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน : 1-3 เดือน (พฤษภาคม/มิถุนายน/สิงหาคม 2566)
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย : ตามระยะเวลาที่นิสิตเลือก ดังนี้  1 เดือน :50,000 JPY , 2 เดือน: 100,000 JPY  และ 3 เดือน: 140,000 JPY   

หมายเหตุ
     1.  นิสิตที่สนใจสามารถดูรายชื่ออาจารย์พร้อมหัวข้องานวิจัยได้ที่ A list of faculty research interests can be seen here.

Chemistry and Materials Engineering
https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_che/english/department/chemmater/major.html
Life Science and Biotechnology
https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_che/english/department/life-bio/major.html

     2.  นิสิตดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุ พร้อมทำบันทึกข้อความผ่านภาควิชาหรือหลักสูตร ส่งเอกสารทั้งหมดมายังหน่วยกิจการนานาชาติ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566

     3.  หลักสูตรสามารถพิจารณาสมัครทุนสนับสนุนนิสิตแลกเปลี่ยนของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งจะให้ทุนสมทบค่าเดินทางสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท/คน
     ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2566

 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง เกณฑ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตฯ พ.ศ. 2566 | DOWNLOAD

 • Application details | DOWNLOAD

 • Forms

  • Exchange Student Application Form (Kansai University) | DOWNLOAD

  • Application Form | DOWNLOAD

  • Student Exchange Report | DOWNLOAD

Student Exchange Program (MEIJI UNIVERSITY, SCHOOL OF AGRICULTURE (SA))

การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ภาคการศึกษาปลาย (Fall Semester) ปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา เท่านั้น

 • Application Guideline | 

 • Forms

  • Application Form 2019 | 

  • Study Plan | 

  • Application For COE | 

  • Statement of Financial Resources | 

  • Questionnaire A | 

  • Questionnaire B | 

  • Questionnaire C | 

  • Nomination Sheet | 

  • Housing Request | 

  • Certificate of Health | 

Student Exchange Program Application Guidelines (MEIJI University, School of Science and Technology (SST)) 

 • Application Guideline | DOWNLOAD

 • Forms

  • Application Form |