งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

คำร้อง-ทะเบียนนิสิต

คู่มือคำร้อง

 • การใช้แบบฟอร์มคำร้อง-ขั้นตอนเขียนคำร้อง | THAI | ENGLISH

 • โครงการอบรม  : แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (1 มิถุนายน 2564) 

  • แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (จุฑาพร)  | ดาวน์โหลด

  • แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (พรสิทธิ์)  | ดาวน์โหลด

  • แนวทางการดำเนินงานด้านทะเบียนนิสิต ผ่านระบบ Lesspaper (ทินกฤต)  | ดาวน์โหลด

  • แนวปฏิบัติการแก้ผลการศึกษา  | ดาวน์โหลด

  • คลิปการบรรยาย  | ดาวน์โหลด
    

แบบฟอร์มคำร้อง   | ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการทะเบียน