งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัคร #TCAS67 รอบที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัคร #TCAS67 รอบที่ 1

#DEK67 เตรียมตัว!  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัคร #TCAS67 รอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) 
ในวันที่ 1 – 13 พฤศจิกายน 2566