งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ myCourseVille ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ myCourseVille ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวนนิสิตมาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ myCourseVille