งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

รับสมัคร นิสิตเข้ารับทุนพสวท. จำนวน 1 ทุน
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เลขประจำตัวนิสิต 65 
(สาขา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี ธรณีวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 ก.ค. 2566

นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ link https://shorturl.asia/Z4VMq หรือ สเเกน QR code

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
คุณทินกฤต
หน่วยบริการการศึกษา งานวิชาการและกิจการนิสิต
โทรศัพท์: 02 2185008
อีเมล: academic.sci.cu@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |คลิกที่นี่