งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอถอนรายวิชา (W) ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย 2557

การขอถอนรายวิชา (W) ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย 2557

 

การขอถอนรายวิชา (W) ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย 2557 กำหนดช่วงเวลา 23 ก.พ. - 3 เม.ย. 58

โดยดำเนินการตามขั้นตอนผ่านระบบ CU-SAA ที่เว็บไซต์ www2.reg.chula.ac.th