งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำไมรับปริญญาต้องเลื่อนเป็นเดือนตุลาคม

ทำไมรับปริญญาต้องเลื่อนเป็นเดือนตุลาคม
  1. สิ้นปีการศึกษาเมื่อปิดเรียนภาคฤดูร้อน ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2558
  2. คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เป็นวันสุดท้าย
  3. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 (หลังจากวันสุดท้ายของการอนุมัติฯ 2 เดือน)