งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

บัณฑิตศึกษา

การขอเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาฯ

1 ประกาศจุฬาฯ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ทรงภายนอกผชช.เฉพาะ พ.ศ.2561 | ดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติการขอเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาฯ | ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาฯ | ดาวน์โหลด