งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

คำถามที่พบบ่อย

บัณฑิตศึกษา

ตารางสอนตารางสอบ

  • ถ้าเป็นในเวลา วันจันทร์-วันศุก่ร์ เวลา 08.00-17.00 น. ติดต่อ ที่คุณพรสิทธิ์ ฤทธิ์สำเร็จ (ทะเบียนคณะฯ) 85007
  • เป็นในเวลา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อคุณวรา นิ่มงาม 85010 และวันเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อคุณวรา นิ่มงาม 85010 ทั้งนี้ ถ้าเกิดห้องว่างแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ ผู้ที่มาติดต่อทำบันทึกข้อความถึง รองคณบดี เพื่อทำเรื่องเกี่ยวกับ ขอใช้ห้องเรียนต่อไป