งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

คำถามที่พบบ่อย

บัณฑิตศึกษา

การรับเข้าศึกษา

ทุกระดับค่ายมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในโครการนี้ แต่ระดับของการผ่านค่ายจะมีผลต่อคะแนนการสอบสัมภาษณ์ (– การส่วนร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30) ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศให้ไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะได้คะแนนส่วนนี้ 30 คะแนน และคะแนนจะถูกลดทอนลงตามลำดับ

นำเอาผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทุกตัว รวมถึงวิชาเสริม มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย