งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

กิจกรรม

Sci co-studying space เปิดให้บริการอ่านหนังสือ (ช่วงสอบปลายภาค) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.

Sci co-studying space เปิดให้บริการอ่านหนังสือ (ช่วงสอบปลายภาค)
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.