งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

กิจกรรม

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย)

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย)

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 งานวิชาการและจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
นำทีมโดย ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
บรรยายการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้องบานเย็น ชั้น 15 ตึกวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
และนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาชีววิทยา
ให้กับอาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย