งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา

การขอย้ายสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา

การขอย้ายสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา

  • เกณฑ์การย้ายเข้าสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ปีการศึกษา 2558 | ดาวน์โหลด