งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

งานวิชาการและจัดการศึกษา

การรับเข้าศึกษา

การแนะแนวเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Our Future | ดาวน์โหลด

  • ประตูสู่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 | ดาวน์โหลด

  • กำหนดการการสมัครคัดเลือก (รับตรงแบบพิเศษ รับตรงแบบปกติ และระบบกลาง(Admissions))

  • แผ่นพับการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย