งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Icon openBook Icon openBook Icon openBook

กิจกรรม

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่1 (การรับด้วย Portfolio)

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่1 (การรับด้วย Portfolio)

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่1 (การรับด้วย Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่